Què és ConArte?

La càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona i ConArte México firmaren el 2004 un acord de col·laboració que ha permès treballar conjuntament en diferents projectes d’educació i apoderament de joves i nens a través de les arts en tot el món.

A Mèxic, ConArte ha aconseguit incorporar les arts com a eix per a una educació per a la pau i el desenvolupament social a l’escola pública i en comunitats d’alta marginalitat. Ha creat metodologies que possibiliten un treball d’alta qualitat i pertinença. Aquesta organització sense afany de lucre, compta amb el reconeixement internacional d’UNICEF, l’OEA i l’OEI entre d’altres.

L’educació artística és per a la UNESCO una prioritat i experiències com la de Mèxic o els resultats obtinguts per diferents projectes de cooperació internacional, demostren que la capacitat educativa de les arts i el patrimoni cultural avui és més necessària que mai.

Les Artes i el patrimoni aïllats de l’educació i el desenvolupament han provocat sèries conseqüències: limitacions d’aprenentatge, exclusions socials i estètiques marginalitat i manca de públics en moltes disciplines i infraestructures. A les nostres ciutats són ja molts els artistes, els creadors, els mestres i els gestors culturals que estan impulsant iniciatives innovadores i que volen avançar en aquest camí. Aquestes experiències demostraren sobradament la necessitat de considerar seriosament l’educació artística i l’educació en patrimoni cultural, com un ingredient fonamental de la formació de nens i nenes, dels joves i de la ciutadania del segle XXI.

Aspectes claus de l’experiència original mexicana:    

 1. La incorporació de músics i ballarins en actiu en els equips educatius de les escoles i instituts.
 2. La presència que suposa en el programa educatiu del centre incloure  l’experiència personal que la música i la dansa incorporen.
 3. La dansa i la música com a formes artístiques primeres, donat que el moviment i la parla són activitats que tots els humans desenvolupen pel simple fet d’existir i viure en societat.
 4. La peculiar relació que les arts afavoreixen entre el singular i el plural. Com una persona pot desenvolupar les seves peculiaritats més pròpies en el si d’una comunitat amb la que balla i/o canta.
 5. El desenvolupament d’una metodologia educativa específica per a educar (enriquir i/o modificar) la resposta corporal espontània i el descobriment de la pròpia veu a través de la cançó tradicional.
 6. El respecte profund per la tradició cultural (o tradicions culturals) a les que cada nen i cada nena pertany.
 7. La presència en el programa d’objectius que abracen la humanitat sencera i que s’expressen en un concepte complex anomenat pau.

Aquests aspectes són avui especialment rellevants en el nostre context europeu perquè:   

 • Ha crescut en molts pocs anys la presència de cultures diverses a les nostres aules.
 • Una constatada desafecció per l’estudi, alimentada per un sistema social en profunda crisis.
 • Un moment encobert de reajustament escolar que sembla que no s’atreveix a donar la cara per falta de perspectives a llarg termini.
 • Un efecte de l’ús de les tecnologies de la comunicació que incorpora moltes possibilitats però allunya a les persones de la veu alta i del necessari moviment /desplaçament per a obtenir coneixement.
 • La necessitat d’una metodologia que afronti els problemes vitals de les persones des de la escola, i deixi de reservar aquest àmbit exclusivament als problemes d’aprenentatge.
 • La cerca de recursos que permetin fer efectiva la convicció de que l’educació és necessària per a viure i no només per a trobar feina.
 • El desig d’articular mecanismes que permetin valorar la pau com  un objectiu comú a construir i no només como l’absència de guerra.

ConArte Internacional és una associació sense ànim de lucre constituida el mes d’ abril del 2014.

Junta Directiva actual: Gemma Carbó (presidenta), Anna Carné (secretaria) i Mireia Tresserras (tresorera).

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines